Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / 13 trừ đi một số (tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các phép tính sau vào ô trống thích hợp để được phép tính có kết quả bằng phép tính đã cho

  • 5 + 7
  • 9 - 4
  • 7 + 3
  • 10 - 3
13 - 8 =
13 - 3 =
13 - 1 =
13 - 6 =
Đáp án
13 - 8 =
13 - 3 =
13 - 1 =
13 - 6 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích