Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / 13 trừ đi một số : 13 - 5 (tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tính nhẩm 13 - 6 = …..
Đáp án
Tính nhẩm 13 - 6 = …..
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích