Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 12 / 13 trừ đi một số : 13 - 5 (tuần 12)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
10 + 3 … 13 – 8
Đáp án
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
10 + 3 … 13 – 8
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích