Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / 13 trừ đi một số : 13 - 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lan hái được 23 bông hoa. Lan hái được nhiều hơn Liên 5 bông hoa và nhiều hơn Hải 8 bông hoa. Cả 3 bạn có bông hoa.

Đáp án

Lan hái được 23 bông hoa. Lan hái được nhiều hơn Liên 5 bông hoa và nhiều hơn Hải 8 bông hoa. Cả 3 bạn có bông hoa.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích