Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / 12 trừ đi một số : 12 - 8 (tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tổng của ba số là 52, biết số thứ nhất là 8, số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 7 đơn vị. Vậy số thứ ba là .

Đáp án

Tổng của ba số là 52, biết số thứ nhất là 8, số thứ hai lớn hơn số thứ nhất 7 đơn vị. Vậy số thứ ba là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích