Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 12 trừ đi một số : 12 - 8


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng:

  • 55
  • 41
  • 33
  • 40
a. 52 - 19 =
b. 62 - 22 =
c. 82 - 27 =
d. 72 - 31 =
Đáp án
a. 52 - 19 =
b. 62 - 22 =
c. 82 - 27 =
d. 72 - 31 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích