Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / 11 trừ đi một số : 11 - 5 (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng phù hợp với hình sau : 

  • 4
  • 8
  • 3
  • 7
11 -
=
Đáp án
11 -
=

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích