Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / 11 trừ đi một số : 11 - 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo dấu thích hợp vào ô trống:

  • >
  • =
11 - 5 
11 - 6
11 - 2
11 - 1
11 - 7
10 - 6
Đáp án
11 - 5 
11 - 6
11 - 2
11 - 1
11 - 7
10 - 6

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích