THƯ VIỆN BÀI TẬP

TOÁN NÂNG CAO THEO CHUẨN APMOPS

(Dành cho học sinh 7 đến 8 tuổi)

- Cho tôi biết mấy giờ rồi nhé!

- Các bài toán về trồng cây - khoảng cách

20 kỹ năng Vào học ngay

(Dành cho học sinh 8 đến 9 tuổi)

- Tìm quy luật dãy số

- Câu chuyện của nhà toán học Gauss

20 kỹ năng Vào học ngay

(Dành cho học sinh 9 đến 10 tuổi)

- Bài toán gà và thỏ

- Giải bài toán bằng cách sử dụng sơ đồ

22 kỹ năng Vào học ngay

(Dành cho học sinh 10 đến 12 tuổi)

- Tính ngược

- Nguyên lí chuồng bồ câu

24 kỹ năng Vào học ngay

(Dành cho học sinh 11 đến 13 tuổi)

- Giải toán bằng phương pháp so sánh và thay thế

- Phân số phức hợp

24 kỹ năng Vào học ngay

TOÁN TIẾNG ANH THEO TIÊU CHUẨN MỸ

Counting and number patterns, Estimation, Addition, Place Values, Subtraction, Mixed operations, Comparing

131 skills Let's go

Estimation and rounding, Logical reasoning, Counting and number patterns, Comparing and ordering, Addition - one digit

118 skills Let's go

Estimation and rounding, Logical reasoning, Numbers and comparing, Equations and variables, Place values, Addition

163 skills Let's go

Subtraction, Multiplication, Division, Addition, Coordinate graphs, Patterns and sequences, Time, Add and subtract decimals

163 skills Let's go

Place Values and number sense, Problem Solving, Algebra, Measurement, Time, Decimals, Division with decimals

164 skillsLet's go

Whole numbers, Decimal numbers, Integers, Rational numbers, Exponents and square roots, Money, Consumer math

280 skills Let's go

Number theory, Decimal numbers, Operations with decimals, Fractions and mixed numbers, Operations with fractions

230 skills Let's go