Học online tại nhà với trợ lý ảo AI-Learning

Hotline: 035 738 5005

Chương trình LIKA

Trên lớp học gì tối về nhà học sinh được học, luyện tập ngay kiến thức đó theo lộ trình 35 tuần học, đúng chuẩn của Bộ GD&ĐT. Nội dung phong phú, đa dạng với hơn 200 ngàn bài tập kèm hướng dẫn và hơn 1.500 bài giảng đa phương tiện. Chỉ cần chọn lớp phù hợp với học sinh để bắt đầu trải nghiệm.

Chương trình lớp sáu